Osteopathie

Osteopathie, ontwikkeld door de Amerikaanse arts A.T. Stiil (1828-1917),

is een therapie die de oorzaak van klachten probeert op te sporen en déze te behandelen, veeleer dan alleen de symptomen van de patiënt.

De klassieke osteopathie bestaat uit drie delen, met name

  • pariëtale systeem : beenderen en spieren
  • viscerale systeem: de organen
  • cranio-sacrale systeem: de schedel samen met het heiligbeen

Indien zich een probleem voordoet in één van deze systemen, werkt dit door op de andere twee. Dit gebeurt via mechanische weg, hetzij door een verminderde doorbloeding (toe- en/of afvoer), hetzij door tussenkomst van het zenuwstelsel maar nogal vaak in combinatie van deze voornoemde wegen.

Het behandelconcept bestaat dan uiteraard uit volgende punten:

  • de mens is een eenheid waarin structuur, functie, psyche en geest wederkerig van elkaar afhankelijk zijn
  • het lichaam neigt naar zelfregulatie en zelfgenezing (homeostasis).
  • adequate homeostasis is afhankelijk van de ongehinderde werking van het circulatoire en neurologische systeem.

De osteopaat onderzoekt vooreerst de hele patiënt en start met een voorafgaandelijk gesprek waarin ook naar oude klachten wordt gevraagd. Alle doorgemaakte ongevallen, ziektes en operaties kunnen van groot belang zijn om zich een duidelijk beeld te vormen van de huidige situatie van de patiënt.

Vervolgens komt er een lichamelijk onderzoek waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar gebieden onder spanning. Dan wordt nagegaan welke stelsel verantwoordelijk is voor deze spanning en of er circulatoire (doorbloeding) of neurologische afwijkingen zijn. Al deze gegevens samen leiden tot een conclusie betreffende de mogelijke oorzaak van de klachten en aan de hand hiervan worden één voor één alle beperkingen ter hoogte van alle stelsels losgemaakt.

Het losmaken van het pariëtale stelsel wordt in de volksmond wel eens “kraken” genoemd, naar het snappend geluid dat dit soms met zich meebrengt. Deze term lijkt evenwel te afschrikwekkend om waarheidsgetrouw te zijn. Doorgaans is de behandeling immers zo goed als pijnloos.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons